Miri Haf – Summer Fun

‘Roedd yn bleser gan Lawsons gefnogi Ffair Haf Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych, yn ddiweddar. Trefnwyd y ffair gan Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol a chawsom gyfle i wneud cyfraniad tuag at yr achlysur a gododd dros £1,000 tuag at goffrau’r ysgol.

Da chi Ysgol Twm o’r Nant.

 

It was Lawson’s pleasure to support Denbigh’s Ysgol Twm o’r Nant summer fair recently. The fair is organised by the school’s Parents and Teachers Association and we were invited to make a contribution to the event which raised more than £1,000 towards school funds.

Congratulations Ysgol Twm o’r Nant.

 

 

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *